France Etuves - Thiết kế và nhà sản xuất trong tủ sấy phòng thí nghiệm và tủ sấy công nghiệp
logo France EtuvesThiết kế và nhà sản xuất trong tủ sấy phòng thí nghiệm và tủ sấy công nghiệp cho Việt Nam  

Tủ sấy phổ quát

Tủ sấy phổ quát XU
XU - Tủ sấy phổ quát

Lò sấy phổ quát XL
XL - Tủ sấy phổ quát

Tủ sấy đặc biệt cho phòng thí nghiệm

Tủ ấm vi sinh XB
XB - Tủ ấm vi sinh

Máy ấp trứng nguội XBR
XBR - Máy ấp trứng nguội

Thủy tinh lò sấy XAS
XAS - Thủy tinh lò sấy

Tủ sấy công nghiệp

Tủ sấy công nghiệp XXL
XXL - Tủ sấy công nghiệp

Lò sấy Modular XM
XM - Tủ sấy Modular

Tủ sấy chân không

Tủ sấy chân không XFL
XFL - Tủ sấy chân không

Tủ sấy chân không XFM
XFM - Tủ sấy chân không

Tủ sấy ở nhiệt độ cao

Tủ sấy ở nhiệt độ cao XHT
XHT - Tủ sấy ở nhiệt độ cao

Tủ sấy ở nhiệt độ cao XPP
XPP - Tủ sấy ở nhiệt độ cao

Tủ sấy ở nhiệt độ cao XSV
XSV - Tủ sấy ở nhiệt độ cao

Lò phòng thí nghiệm XKL
XKL - Lò phòng thí nghiệm

Tủ sấy bốc đỉnh

Tủ sấy bốc đỉnh XTOP
XTOP - Tủ sấy bốc đỉnh


Tủ sấy băng tải

Tủ sấy băng tải
Tủ sấy băng tải