France etuves - Designer and Manufacturer of Laboratory and Industrial Ovens
logo France EtuvesDesigner and manufacturer of laboratory and industrial ovens in Vietnam  

Resellers France-Etuves

PHUC AN EQUIPMENT AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

63 Đường Số 11 Trường Thọ, quận Thủ Đức
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: phucan-tech@hcm.fpt.vn
http://phucan-tech.com
Tel : +84 8 221 87515
Fax : +84 8 372 06331

SECOVINA CO., LTD

221/18 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: secovina@secovina.vn
http://secovina.vn
Tel : +84 8 355 94432
Fax : +84 8 355 94434

Contact form


FRANCE ETUVES

67 rue Auguste Meunier
77500 Chelles - FRANCE
http://www.france-etuves.com
Tel : +33 164213060
Fax : +33 164213086


* Required fields
3 x 9 =